รับอัดเสียง พากย์ เสียง ทำสปอร์ตโฆษณา Presentation น้ำเสียงคุณภาพ น้ำเสียงทุ้มนุ่ม ( เสียงโฆษก) รับลงเสียงสปอร์ตโฆษณา,ลงสารคดี,พากย์เสียง,วีดีโอ ...